STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Handel og håndværk: Andragender om forening af handel og håndværk

Andr. om forening af handel og håndværk

Magistratens 1. afdeling 1933-1938 j.nr. 39

Fortsat fra Mag 1 afd 1932 j.nr. 2

Sager
1933-1938

(Journalplan: Mag 1 Afd 1882-1938)