STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Boligbestemmelser: Andragender om dispensation fra boligbestemmelserne

Andragender om dispensation fra boligbestemmelserne

Magistratens 4. afdelings 2. sekretariat 1913-1917 j.nr. 103

Fortsat fra Mag 4 afd 1911-1913 j.nr. 103
Fortsætter som Mag 5 afd 1918-1920 j.nr. 1

Sager
1913-1917

(Journalplan: Mag 4 Afd 2 Sekr 1913-1917)