STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Frederiksberg Kommunalbestyrelses forhandlinger

Frederiksberg Kommunalbestyrelses forhandlinger

Magistratens 4. afdelings 2. sekretariat 1913-1917 j.nr. 49

Fortsat fra Mag 4 afd 1911-1913 j.nr. 49
Fortsætter som Mag 5 afd 1918-1923 j.nr. 49

Sager
1913-1916

(Journalplan: Mag 4 Afd 2 Sekr 1913-1917)