STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Acetylengasværker

Acetylengasværker

Magistratens 4. afdelings 2. sekretariat 1913-1917 j.nr. 39

Fortsat fra Mag 4 afd 1911-1913 j.nr. 39
Fortsætter som Mag 5 afd 1918-1938 j.nr. 39

Sager
1913, 1915-1917

(Journalplan: Mag 4 Afd 2 Sekr 1913-1917)