STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Gas: Forbruget af gas

Gasforbruget

Magistratens 4. afdelings 2. sekretariat 1913-1917 j.nr. 34

Fortsat fra Mag 4 afd 1895-1913 j.nr. 34
Fortsætter som Mag 5 afd 1918-1938 j.nr. 34

Sager
1913-1917

(Journalplan: Mag 4 Afd 2 Sekr 1913-1917)