STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Arveafgifter: Anmeldelser om arveafgifter (Diverse)

Diverse. Anmeldelser om arveafgifter

Magistratens 2. afdeling 1882-1903 j.nr. 183

Fortsat fra Mag 2 afd 1881 j.nr. 298

Sager
1883, 1887, 1890, 1900

(Journalplan: Mag 2 Afd 1858-1938)