STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Borgervæbningen: Pengeanvisninger (Bogholderen)

Diverse. Borgervæbningens pengeanvisninger

Magistratens 2. afdeling 1870 j.nr. 125

Fortsat fra Mag 2 afd 1869 j.nr. 114
Fortsætter som Mag 2 afd 1871 j.nr. 122

Sager
1870 101-275

(Journalplan: Mag 2 Afd 1858-1938)