STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Borgerrepræsentationen: regninger vedr. Borgerrepræsentationen (Diverse)

Diverse regninger vedr. Borgerrepræsentationen

Magistratens 2. afdeling 1883-1888 j.nr. 121

Fortsat fra Mag 2 afd 1882 j.nr. 308

Sager
1883 101-200

(Journalplan: Mag 2 Afd 1858-1938)