STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Bolværkerne og broerne

Broer og bolværker

Magistratens 4. afdeling (1. sekretariat) 1918-1920 j.nr. 9

Fortsat fra Mag 4 afd (1 sekr) 1917 j.nr. 31

Sager
Der er ingen sager på dette nr., men der er en indførsel i journalen under nummeret.

Link til journalen i Starbas

(Journalplan: Mag 4 Afd 1888-1931)