STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Annoncesagen

Annoncesager

Magistratens 2. afdeling 1922-1925 j.nr. 82

Fortsat fra Mag 2 afd 1921 j.nr. 76

Sager
1922-1925

(Journalplan: Mag 2 Afd 1858-1938)