STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Arveafgifter: Forskellige sager. Sager fra Skattedepartementet ang. arveafgifter

Skattedepartementet begærer arveafgift berigtiget

Magistratens 2. afdeling 1905-1912 j.nr. 40

Fortsat fra Mag 2 afd 1904 j.nr. 47

Sager
1905-1911

(Journalplan: Mag 2 Afd 1858-1938)