STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Arvingløse kapitalers indbetaling (Diverse)

Skiftekommissionen anmelder til indbetaling arvingløse kapitaler

Magistratens 2. afdeling 1905-1909 j.nr. 36

Fortsat fra Mag 2 afd 1904 j.nr. 43

Sager
1907-1908

(Journalplan: Mag 2 Afd 1858-1938)