STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Borgervæbningen: Pengeanvisninger (Bogholderen)

Bogholderen. Borgervæbningens pengeanvisninger

Magistratens 2. afdeling 1864 j.nr. 32

Fortsat fra Mag 2 afd 1863 j.nr. 16
Fortsætter som Mag 2 afd 1865 j.nr. 30

Sager
1864 1-70

(Journalplan: Mag 2 Afd 1858-1938)