STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Belysningsvæsenet: Uerholdelige fordringer

Belysningsvæsenets uerholdelige fordringer

Magistratens 4. afdeling (1. sekretariat) 1911-1913 j.nr. 91

Fortsat fra Mag 4 afd 1896-1910 j.nr. 107
Fortsætter som Mag 4 afd 2 sekr 1913-1917 j.nr. 91

Sager
1911-1912

(Journalplan: Mag 4 Afd 1888-1931)