STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Bygningskonduktør Christensen for vaske- og badeanstalten (Bogholderen)

Bogholderen. Bygningskonduktør Christensen for vaske- og badeanstalten

Magistratens 2. afdeling 1865 j.nr. 15

Fortsat fra Mag 2 afd 1864 j.nr. 16

Sager
Der er ingen sager på dette nr., men der er en indførsel i journalen under nummeret.

Link til journalen i Starbas

(Journalplan: Mag 2 Afd 1858-1938)