STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Borgervæbningen: Pengeanvisninger (Bogholderen)

Borgervæbningens pengeanvisninger

Magistratens 2. afdeling 1861-1862 j.nr. 11

Fortsat fra Mag 2 afd 1860 j.nr. 9

Sager
1861-1862

(Journalplan: Mag 2 Afd 1858-1938)