STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager

Fattigvæsenet: Bestyrelsen af fattigvæsenets ejendomme


  1. Periode Journalnr. Afdeling Sagstitel Sag