STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager

Brolægningsvæsenet: Fortegnelser over Brolægningsvæsenets/Vej- og Kloakanlægenes stenbeholdninger


  1. Periode Journalnr. Afdeling Sagstitel Sag